ಯಾರ ಸಾಕ್ಷಿ?
ಯಾರ ಸಾಕ್ಷಿ?
ನಿರ್ದೇಶನಎಂ.ಆರ್.ವಿಠಲ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಜ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಬಿ.ವಿ.ಶಿವಾನಂದ್ ಮಂಜುಳ ಸಂಪತ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೨
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆರಾಜ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್