ಯಕ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರೋಪಕಾರಿ, ಭೂಮಿ ಹಾಗು ಮರದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಕಾವಲುಗಾರರಾದ ವಿಶಾಲ ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅತಿಮಾನುಷ ಚೇತನಗಳ ಹೆಸರು. ಅವು ಹಿಂದೂ, ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಯಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಯಕ್ಷಿಣಿ ಈ ಶಬ್ದದ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಯಕ್ಷ&oldid=419085" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ