ಮೈಲಾರ ( " ಪವಿತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆ " ) : ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಪವಿತ್ರ ಪೂಜ್ಯನೀಯವಾದ ಏಕೈಕ ಆದಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ " ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲ " ಎಂಬ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ " ಕೃಷ್ಣ " ಎಂಬ ಬೆಡಗಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ " ಹಿರೇ ಮೈಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ "ದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿರುವ " ಮೈಲಾರ " ದೇವರು. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವರ ಏಕೈಕ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ " ಮಾಳಿ " ಎಂಬ ಬೆಡಗಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ " ಗಂಗಿಮಾಳವ್ವ " ದೇವಿಯವರು . ಬೆಡಗುಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ : " ಕೃಷ್ಣ" ಎಂದರೆ " ಸುಂದರವಾದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗಿಳಿ " ಎಂದರ್ಥ. " ಮಾಳಿ " ಎಂದರೆ " ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣದ ಕೆಂಪು ಜುಟ್ಟಿನ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ " ಎಂದರ್ಥ. ( sub castes of krishna golla )

ಐಕ್ಯಭೂಮಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಚ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ(ರಾಜ್ಯ), ಬಳ್ಳಾರಿ(ಜಿಲ್ಲೆ), ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ(ತಾಲ್ಲೂಕು), ಮೈಲಾರ(ಗ್ರಾಮ) ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳ ವೀರಗಲ್ಲು, ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲು, ಶಾಸನಗಳು, ಲಿಪಿಗಳು ಇವೆ.

ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣಸಂಪಾದಿಸಿ

" ಹಿರೇ ಮೈಲಾರ " ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರಕಾರ , ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದೂರದ ಮರಳುಗಾಡಿನ ನಾಗರೀಕತೆಯಿಂದ ಬಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ " ಅಪೂರ್ಣ ಬಿಂದುಯುಕ್ತ ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ " ಎಂಬ ಅಸುರ ಜೀವಾಣುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ " ವೃಷ್ಣ ಕೊಲ್ಲ" ಎಂಬ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಬೆಡಗುಗಳ ಅಸುರಗುಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅಸುರರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಮೈಲಾರ ದೇವರು ಬಾಳಿಬದುಕಿದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ಜೀವಾಣುಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಪವಿತ್ರ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಏಕೈಕ ಆದಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ " ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲ " ಎಂಬ ಜಾತಿಯ ಜೀವಾಣು : " ಪೂರ್ಣ ಬಿಂದುಯುಕ್ತ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರ " .

ನಾಗರೀಕತೆಸಂಪಾದಿಸಿ

" ತುಂಗಾ ತೀರ್ಥ " ಹಾಗೂ " ಭದ್ರಾ ತೀರ್ಥ " ಎಂಬ ಎರಡು ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಗಳ ಸಮಾಗಮದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ .

ಉಲ್ಲೇಖಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಪವಿತ್ರ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಏಕೈಕ ಆದಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ " ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲ " ಎಂಬ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ " ಕೃಷ್ಣ " ಎಂಬ ಬೆಡಗಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ " ಹಿರೇ ಮೈಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ "ದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ " ಸವದತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ "ದ ದೇವಿಯವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ವಿಶೇಷಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲೇಖನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ: