ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ವಜರ ಭಾಷಾ-ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವು ಮೂಲ-ದ್ರಾವಿಡ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಧ್ಯುಕ್ತತೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಮೂಲ-ಉತ್ತರ ದ್ರಾವಿಡ, ಮೂಲ-ಕೇಂದ್ರ ದ್ರಾವಿಡ ಮತ್ತು ಮೂಲ-ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡಗಳೆಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.[೧]

ಪ್ರೋಟೋ ದ್ರಾವಿಡ
ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಡಗಳು
ಪ್ರದೇಶಪೂರ್ವ ಇರಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ
ಯುಗc. 4th–3rd m. BCE
ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಗಳು

ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಂತೆ, ಮೂಲ-ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಸ್ವತಃ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದರ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ.೪ ನೇ ಸಹಸ್ರಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿ.ಪೂ.೩ ನೇ ಸಹಸ್ರಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.[೨]

ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾಷೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸ್ವರಗಳು: ಪ್ರೋಟೊ-ದ್ರಾವಿಡನ್ ಐದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ: ಅ,ಆ,ಇ,ಈ,ಉ,ಊ,ಎ,ಏ,ಒ,ಓ. ಅನುಕ್ರಮಗಳು ಐ ಮತ್ತು  ಔ ಅನ್ನು ಅಯ್ ಮತ್ತು ಅವ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. [೩]

ವ್ಯಂಜನಗಳು: ಮೂಲ-ದ್ರಾವಿಡ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಂಜನ ಧ್ವನಿಯೊಂದರಿಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ:

ಓಷ್ಠ್ಯ ದಂತ್ಯ ದಂತ್ಯೋಷ್ಠ್ಯ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ತಾಲವ್ಯ ಕಂಠ್ಯ ಕಂಠದ್ವಾರೀಯ
ಅನುನಾಸಿಕ ಧ್ವನಿ *m *n̪ *n (*ŋ)
ಸ್ಪರ್ಶಧ್ವನಿ *p *t̪ *t *c *k
ಘರ್ಷ‍ಧ್ವನಿ *ɭ(*ṛ, *r̤) (*h)
ಅನುಘರ್ಷ *r
ಅಂದಾಜು *v *l *j

ಮೃದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೋತಾ ಮತ್ತು ತೊದಾದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೂಲ (ದಂತ್ಯೋಷ್ಠ್ಯ) ಮಲೆಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಲೆಯಾಳಂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. (ಐಬಿಡ್). ಹಳೆಯ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಇತರ ನಿಲುಗಡೆಗಳಂತೆ ಉಚ್ಚಾರದ ಸ್ವರವನ್ನು ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, * ṯ (ಅಥವಾ * ṟ) ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸ್ವರ (ಐಬಿಡ್) ಇಲ್ಲದೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತರ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಾದ ಕುರುಖ್, ಮಾಲ್ಟೋ ಮತ್ತು ಬ್ರಹೂಯಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೂಲ-ದ್ರಾವಿಡ ಫೋನೊಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಅಲ್ಪಿನ್ (೨೦೦೩) ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಮೂಲ-ದ್ರಾವಿಡದ ಹಿಂದಿನ ಹಂತದಿಂದ ಕವಲೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಡಾರ್ಸಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ:

ಇತ್ತೀಚಿನ

ಮೂಲ-ದ್ರಾವಿಡ

ನಂತರದ

ಮೂಲ-ದ್ರಾವಿಡ

ಮೂಲ-ಕುರುಖ್-ಮಾಲ್ಟೋ
ಬ್ರಹೂಯಿ
ಚ್
ಚ್
ಚ್
ಖ್
ಚ್
ಕ್

ಕ್
ಕ್
ಕ್

ಕ್
ಕ್
ಖ್

k / _i(ː)

ಭಾಷಿಕರು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮೂಲ-ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಿಕರ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶವು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲ-ದ್ರಾವಿಡ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯ ಕುಟುಂಬದ ವಿಭಿನ್ನ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ (ಉತ್ತರ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ) ಇರುವ ಜ್ಞಾನ ಪದಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪುನಾರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.[೪]

ಡೋರೊ ಫುಲ್ಲರ್ (೨೦೦೭) ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲ-ದ್ರಾವಿಡದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಬ್ದಕೋಶವು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪಗಳ ಒಣ ಪತನಶೀಲ ಕಾಡುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದ್ರಾವಿಡರು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಮೊದಲು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.[೪]

ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಸೌತ್ ವರ್ತ್ (೨೦೦೫) ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲ-ದ್ರಾವಿಡ ಶಬ್ದಕೋಶವು ಕೃಷಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ:[೪]

 • ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಕಿರಣದ ಪದಗಳು
 • ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ
 • ವ್ಯಾಪಾರ
 • ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ (ಬಹುಶಃ ತೆರಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು)
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

ಮೂಲ-ದ್ರಾವಿಡರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:[೪]

 • ಇಂದಿನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯದ್ವೀಪದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ,ಕ್ರಿ.ಪೂ.೨ ನೇ ಮತ್ತು ೩ ನೇ ಸಹಸ್ರಮಾನ ನವಶಿಲಾಯುಗದ-ಚಾಲ್ಕೊಲಿಥಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು.
 • ಇಂದಿನ ಗುಜರಾತ್ನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ (ಸೊರತ್) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ತಾಣಗಳು. ಆಸ್ಕೊ ಪರ್ಪೊಲಾವು ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆ (ಐವಿಸಿ) ಮತ್ತು ಸುಮೇರಿಯನ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮೆಲುಹಾ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ-ದ್ರಾವಿಡರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ, "ಮೆಲುಹಾ" ಎಂಬ ಪದವು ದ್ರಾವಿಡ ಪದಗಳಾದ ಮೆಲ್-ಆಕಾಮ್ ("ಹೈಲೆಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ") ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. IVC ಜನರು ಎಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸುಮೆರಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲು ಮತ್ತು ಅಕಾಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದಗಳು ಎಳ್ಳು (ಎಲ್ ಅಥವಾ ಎಲು) ಗಾಗಿ ದ್ರಾವಿಡ ಹೆಸರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐವಿಸಿ ಯನ್ನು ಮುಂಡಾ ಮಾತನಾಡುವವರ ಪೂರ್ವಜರೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೈಕೆಲ್ ವಿಟ್ಜೆಲ್, ಕಾಡು ಎಳ್ಳೆಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾ-ಮುಂಡಾ ಪದದಿಂದ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ: ಜಾರ್-ಟಿಲಾ. ಮುಂಡಾ ಎಂಬುದು ಆಸ್ಟ್ರೋಯಾಸಾಸಿಟಿಕ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ (ಎರವಲು ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಆಸ್ಟ್ರೋಯಾಸಿಯಾಟಿಕ್ ಜನರು ದ್ರಾವಿಡರು ಮೊದಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
  [೪]

ಬಾಹ್ಯಕೊಂಡಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • Krishnamurti, B., The Dravidian Languages, Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-77111-00-521-77111-0
 • Subrahmanyam, P.S., Dravidian Comparative Phonology, Annamalai University, 1983.
 • Zvelebil, Kamil., Dravidian Linguistics: An Introduction", PILC (Pondicherry Institute of Linguistics and Culture), 1990
 • Andronov, Mikhail Sergeevich (2003). A Comparative Grammar of the Dravidian Languages. Otto Harrassowitz Verlag. ISBN 978-3-447-04455-4.
 • McIntosh, Jane R. (2008). The Ancient Indus Valley : New Perspectives. Santa Barbara, California: ABC-CLIO. ISBN 9781576079072.
 • T. Burrow (1984). Dravidian Etymological Dictionary, 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-864326-5. Retrieved 2008-10-26.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. Bhadriraju Krishnamurti (16 January 2003). The Dravidian Languages. Cambridge University Press. p. 492. ISBN 978-1-139-43533-8.
 2. History and Archaeology, Volume 1, Issues 1-2 p.234, Department of Ancient History, Culture, and Archaeology, University of Allahabad
 3. Baldi, Philip (1990). Linguistic Change and Reconstruction Methodology. Walter de Gruyter. p. 342. ISBN 3-11-011908-0.
 4. ೪.೦ ೪.೧ ೪.೨ ೪.೩ ೪.೪ McIntosh 2008.

ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ