ಮಳೆ ಬಂತು ಮಳೆ
ಮಳೆ ಬಂತು ಮಳೆ
ನಿರ್ದೇಶನಪಿ.ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಆರ್.ಎಫ್.ಮಾಣಿಕ್‍ಚಂದ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಇಂದಿರ ದಿನೇಶ್, ಅನುರಾಧ
ಸಂಗೀತಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಪಿ.ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೪
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಮಣಿಪದ್ಮ ಫಿಲಂಸ್