ಮಮತೆಯ ಬಂಧನ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಮಮತೆಯ ಬಂಧನ
ಮಮತೆಯ ಬಂಧನ
ನಿರ್ದೇಶನಬಿ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ
ನಿರ್ಮಾಪಕದ್ವಾರಕೀಶ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಯಂತಿ ದ್ವಾರಕೀಶ್, ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ, ಅಶ್ವಥ್
ಸಂಗೀತಸತ್ಯಂ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದೆಬರಿ ಮಣಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೬೬
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆತುಂಗಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್