ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅಧುನಾತ ಭಾಷಾಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಒಂದು ಆಡಿಯೊ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ-ದೃಶ್ಯ. ಇದನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಳಾಗಿದೆ. ಇದ್ದು ಒಂದು ನವೀನವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು, ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು , ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಲ್ಯಾಬ್ ೧೯೦೮ ರಲ್ಲಿ "ಗ್ರಿನೊಬಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲ"ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಳಾಯಿತು. ೧೯೫೦ ರಿಂದ ೧೯೯೦ ರವರೆಗೆ , ಅವರು ಟೇಪ್ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರೀಲ್ ಯಿಂದ ರೀಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ರೀಲ್ ಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಬಳಸುತಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಅಥವ ಕಂಪ್ಯುಟರ್ಗಲಲ್ಲಿ ಅಲವಡಿಸಳಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಬಹಳ ಹಳತಾಗಿವೆ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ' ಧ್ವನಿ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ' ಒಂದು ಕಠಿಣ ತಂತಿಯ ಅನಾಲಾಗ್ ಟೇಪ್ ಡೆಕ್ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಡಿಯೋ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಲುವ ಹಾಗೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಂರಚನೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಥವ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಕ್ಕಾರ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಲಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ (ಶಿಕ್ಷಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೂತ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೂತ್ಗನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೂತ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಳಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಂಪರ್ಕಿಸ ಬಹುದು ಹಾಗು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡುತ್ತೆರುವ ಕರ್ಯಕ್ರಮಗಲನ್ನು ತಿಲಿದುಕೊಲ್ಲಬಹುದು.ಶಿಕ್ಷಕ ಕನ್ಸೋಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೂಲ ಸಾಧನ (ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್), ಶಿಕ್ಷಕ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಡುವಿನ 2 ಕಡೆಯ ಸಂವಹನ ನೀಡುವ ಇಂಟರ್ಕಮ್ ಫೇಸಿಲಿಟೀ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ರಿಮೋಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೆಸ್ಕ್ನಿಂದ ( ದಾಖಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ಇತ್ಯಾದಿ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೇಪ್ ಸಾರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ವಸ್ತುಗಳ ಸುಲಭ ವಿತರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಕಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಂತರ ಬಳಕೆಮಡುವಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಕಲಿಯೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತಮ ಟೇಪ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಫಲಕ ಬಿಟ್ಟು) ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಂದೆ ಟೇಪ್ ಯಂತ್ರ ಆಶ್ರಯಪದೆದಿದೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಲಗಿದೆ. ಈಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಯಾಕಿನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಆಪರೇಷನ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಮ್ಮೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ನಂತರ ಡೆಕ್ ಗಲ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡುವಂತ್ತೆ ಅವರ ಕೈಗೆ ಬಿದುತ್ತರೆ. ಬೂತ್ ದಾಖಲೆ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವುದರಿಂದ,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ವಿರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ನಿನ ಮೂಲಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತರೆ. ಈ ಪಧತಿಯನ್ನು ಆಡಿಯೊ ಸಕ್ರಿಯ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.ನೋಟದ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ,ಈ ಮೇಳು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾಷೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ ತತ್ವ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಪರ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ , ಅವು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾಷೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಅದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಲ್ಯಾಬಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದು, ಹೆಂಬುದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (ಭಾಷೆ ಲ್ಯಾಬ್) ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೆ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜ್ , ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಲಬಂಧ ಪಿಸಿ ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆಗು ಪಡೆದು ನಿಲುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೊಠಡಿ ಕೊಠಡಿಗು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಗು , ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇಂದಿನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಈಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ತಯಾರಿಕರು ಹೇಳುವುದೆನೆಂದರೆ ಅವರು 'ಡಿಜಿಟಲ್' ಅಥವಾ 'ಕೇವಲ ತಂತ್ರಾಂಶ' ಪರಿಹಾರವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ತಲುಪಿಸಲು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಜಾಲಗಳು ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಧ್ವನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.ಭಾಷೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌಸರ್ ಸ್ಥಿರ ಜಾಲದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ, ಈ ಹೊಸ 'ಮೋಡದ' ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು, ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗುರುತಿಡಲು, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾಷೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆಡಿಯೋ, ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ತಲುಪಿಸಲು, ಗುಂಪು, ಪ್ರದರ್ಶನ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು, ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಯವಗಿರುತ್ತದೆ.


ಉಲ್ಲೇಖಸಂಪಾದಿಸಿ