ಬ್ಯಾರಿ

ದ್ವಂದ್ವ ನಿವಾರಣೆ

ಬ್ಯಾರಿ ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಗಿನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು:

  1. ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ.
  2. ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬ್ಯಾರಿ&oldid=74396" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ