ಬೇತಾಳ ಗುಡ್ಡ
ಬೇತಾಳ ಗುಡ್ಡ
ನಿರ್ದೇಶನಬಿ.ಎ.ಅರಸಕುಮಾರ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಾಜೇಶ್ ಉದಯಚಂದ್ರಿಕ ಶಂಕರ್, ದ್ವಾರಕೀಶ್, ಈಶ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೧
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಫಿಲಂಸ್