ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳ್ (ಚಲನಚಿತ್ರ)

ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳ್ (ಚಲನಚಿತ್ರ)
ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳ್
ನಿರ್ದೇಶನಶ್ರೀಹರ್ಷ
ನಿರ್ಮಾಪಕಶ್ರೀಹರ್ಷ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಪಂಡರೀಬಾಯಿ ಶ್ರೀಹರ್ಷ, ಮಾನು
ಸಂಗೀತಬಿ ವಿ ಕಾರ೦ತ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಎಸ್.ರಾಮಚಂದ್ರ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೭
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಕಾಂಚನಗಂಗಾ ಫಿಲಂಸ್