ಬಿಳಿ ಹೆಂಡ್ತಿ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಬಿಳಿ ಹೆಂಡ್ತಿ
ಬಿಳಿ ಹೆಂಡ್ತಿ
ನಿರ್ದೇಶನಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆರತಿ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಥಾಮ್ಸನ್, ಲೀಲಾವತಿ,ಸೀತಾರಾಮ್,ಲೋಕನಾಥ್
ಸಂಗೀತವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಬಿ.ಎನ್.ಹರಿದಾಸ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೫
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಎಂ.ಜೆ.ಎಂ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್
ಸಾಹಿತ್ಯವಿಜಯನಾರಸಿಂಹ
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರ್, ವಾಣಿಜಯರಾಂ
ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಮ.ನ.ಮೂರ್ತಿಯವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ