ಬಿಳಿಗಿರಿಯ ಬನದಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಬಿಳಿಗಿರಿಯ ಬನದಲ್ಲಿ
ಬಿಳಿಗಿರಿಯ ಬನದಲ್ಲಿ
ನಿರ್ದೇಶನಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ
ನಿರ್ಮಾಪಕಜಯದೇವಿ
ಪಾತ್ರವರ್ಗವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸುಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಎಂ.ಪಿ.ಶಂಕರ್
ಸಂಗೀತರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಆರ್.ಚಿಟ್ಟಿಬಾಬು
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೦
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಜಯದೇವಿ ಫಿಲಂಸ್