ಬಂಧ್ವಾಗಢ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ

ಬಂಧ್ವಾಗಢ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವು ಭಾರತಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ

ಬಂಧ್ವಾಗಢ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ
IUCN category II (national park)
Tigress in Bandhavgarh NP.jpg
ಬಂಧ್ವಾಗಢ್ ದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸೀತಾ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜರ್ ವಂಶಸ್ಥಳಾದ ಹುಲಿ.
Map showing the location of ಬಂಧ್ವಾಗಢ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ
Map showing the location of ಬಂಧ್ವಾಗಢ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ
ನೆಲೆಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಭಾರತ
ಅತಿ ಹತ್ತಿರದ ನಗರUmaria
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ1,536 km2 (593 sq mi)
ಸ್ಥಾಪಿತ1968
Visitors108000
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
mpforest.org/bandhavgarh.html