ಫ್ರೆಂಚ್ ಎಂಬ ಪದವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಫ್ರೆಂಚ್&oldid=62716" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ