ಸಾಂದ್ರತೆ 1.81 kg/m3, gas (1.013 bar, 15 °C)
1.745 kg/m3, gas (1.013 bar, 25 °C)
613.9 kg/m3, liquid ಕರಗು ಬಿಂದು

ಪ್ರೊಪೀನ್
Skeletal formula of propene
Propene-2D-flat.svg
Propylene-3D-vdW.png
Propylene
ಹೆಸರುಗಳು
Preferred IUPAC name
Propene[೧]
Identifiers
3D model (JSmol)
ChEBI
ChemSpider
ECHA InfoCard 100.003.693
KEGG
RTECS number UC6740000
UN number 1077
In Liquefied petroleum gas: 1075
ಗುಣಗಳು
ಆಣ್ವಿಕ ಸೂತ್ರ C3H6
ಮೋಲಾರ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ೪೨.೦೮ g mol−1
ಪ್ರೊಪೀನ್
Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Infobox references

−185.2 °C, 88 K, -301 °F

ಕುದಿ ಬಿಂದು

−47.6 °C, 226 K, -54 °F

ಕರಗುವಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 0.61 g/m3

-31.5·10−6 cm3/mol ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ (ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ) 8.34 µPa·s at 16.7 °C ರಚನೆ ದ್ವಿಧ್ರುವ ಚಲನೆ 0.366 D (gas) Hazards Safety data sheet External MSDS ಇಯು ವರ್ಗೀಕರಣ {{{value}}} ಆರ್-ಹಂತಗಳು 12 ಎಸ್-ಹಂತಗಳು 9-16-33 NFPA 704

Flammability code 4: Will rapidly or completely vaporize at normal atmospheric pressure and temperature, or is readily dispersed in air and will burn readily. Flash point below 23 °C (73 °F). E.g., propaneHealth code 1: Exposure would cause irritation but only minor residual injury. E.g., turpentineReactivity code 1: Normally stable, but can become unstable at elevated temperatures and pressures. E.g., calciumSpecial hazards (white): no codeNFPA 704 four-colored diamond
4
1
1

ಚಿಮ್ಮು ಬಿಂದು
(ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾಯಿಂಟ್)

Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).

 YesY (verify) (what is: YesY/N?)
Infobox references

ಪ್ರೊಪೀನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಅಥವಾ ಮೀಥೈಲ್ ಎಥಿಲೀನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸೂತ್ರ C3HFailed to parse (syntax error): {\displaystyle <semantics><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><msubsup><mtext> <chem>C3H6</chem> </mtext><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mn> <chem>C3H6</chem> </mn></mrow></msubsup><msubsup><mtext> <chem>C3H6</chem> </mtext><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mn> <chem>C3H6</chem> </mn></mrow></msubsup></mrow></mrow></mstyle></mrow><annotation encoding="application/x-tex"> </annotation></semantics>} 6 ಇದು ಒಂದು ದ್ವಿ ಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳ ಆಲ್ಕೀನ್ ವರ್ಗದ ಎರಡನೇ ಸರಳ ಸದಸ್ಯ. ಇದು ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಅನಿಲವಾಗಿದ್ದು, ಮಸುಕಾದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ತರಹದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ [೨]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. "Front Matter". Nomenclature of Organic Chemistry : IUPAC Recommendations and Preferred Names 2013 (Blue Book). Cambridge: The Royal Society of Chemistry. 2014. p. 31. doi:10.1039/9781849733069-FP001. ISBN 978-0-85404-182-4.
  2. "Propylene".