ಪ್ರಚಂಡ ಪುಟಾಣಿಗಳು

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಪ್ರಚಂಡ ಪುಟಾಣಿಗಳು
ಪ್ರಚಂಡ ಪುಟಾಣಿಗಳು
ನಿರ್ದೇಶನಗೀತಪ್ರಿಯ
ನಿರ್ಮಾಪಕಎಂ.ಕೆ.ಬಾಲಾಜಿ ಸಿಂಗ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಬೇಬಿ ಇಂದಿರ ಶಿವರಾಂ
ಸಂಗೀತಉಪೇಂದ್ರಕುಮಾರ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಶೇಖರನ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೧
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆವರುಣ ಫಿಲಂಸ್