ಪುಡಿಂಗ್ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆಸಿಹಿಭಕ್ಷ್ಯವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವರಿ ಭಕ್ಷ್ಯ ಎಂದು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಪುಡಿಂಗ್
ಪುಡಿಂಗ್ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೀಡಿದ ಕ್ರೀಂ ಮುಂತಾದ ಹರಹುಗಳಿಂದ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪುಡಿಂಗ್ ಸಿಹಿ ಹಾಲು ಆಧಾರಿತ ಸಿಹಿಭಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಕಸ್ಟರ್ಡ್(ಮೊಟ್ಟೆಭಕ್ಷ್ಯ)‌ಗೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಕಡುಬು ಮುಂತಾದ ಇತರ ವಿಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಪುಡಿಂಗ್ ಸಮೃದ್ಧ, ಏಕರೂಪದ ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಡೈರಿ ಆಧಾರಿತ ಸಿಹಿಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಡುಬು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಕಡುಬು ಅಥವಾ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಾಗಿದೆ. ಈ ಪದವನ್ನು ಸೇವರಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರ್ಕ್‌ಷೈರ್ ಪುಡಿಂಗ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪುಡಿಂಗ್, ಸ್ಯೂಟ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಕ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಪುಡಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪುಡಿಂಗ್ ಪದವು ಫ್ರೆಂಚ್‌ನ ಬೌಡಿನ್ ಪದದಿಂದ,ಮೂಲತಃ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಬೊಟೆಲಸ್ ‌ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆಯೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಸಣ್ಣ ಸಾಸೇಜು. ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಐರೋಪ್ಯ ಪುಡಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಶದೊಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.[೧]

ಬೇಯಿಸಿದ, ಆವಿ ಹಾಯಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕುದಿಸಿದ ಪುಡಿಂಗ್‌ಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೂಲ ಪುಡಿಂಗ್‌ನ್ನು ವಿವಿಧ ಘಟಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಧಾನ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆ, ಹಿಟ್ಟು, ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ಕೊಬ್ಬುಮುಂತಾದ ಇತರೆ ಸಂಯೋಜಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಘನವಾದ ವಸ್ತು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಬೆ ಹಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕುದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದರ ಘಟಕಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಪುಡಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಊಟದ ನಂತರ ಸಿಹಿ ಭಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿಸಬಹುದು.

ಕುದಿಸಲಾದ ಪುಡಿಂಗ್ ೧೮ ಮತ್ತು ೧೯ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ನೌಕಾದಳದ ನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವರಿಸೆಯಾಗಿ ಊಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪುಡಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಭಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕೊಬ್ಬಿನ ಪುಡಿಂಗ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಹೂರಣ ಕಡುಬುಗಳು ಅಟ್ಟ ಕಣಕದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿದ್ದರೆ ಇವು ಕೂಡ ಪುಡಿಂಗ್‌ಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಇವು ಸಿಹಿ ಅಥವಾ ಸೇವರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಕ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಪುಡಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಕೆನೆಯ ಪುಡಿಂಗ್‌ಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ದಿಢೀರ್ ಸಿಹಿಭಕ್ಷ್ಯ ಪುಡಿಂಗ್

ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಧದ ಪುಡಿಂಗ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಕೆನೆಯ ಸಿಹಿಭಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು, ಜೆಲಟಿನ್, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಪಿಯೋಕ ಮುಂತಾದ ದಪ್ಪವಾಗಿಸುವ ಕಾರಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪುಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಸಾಸ್‌ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲನೇ ಕುದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇನ್ ಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಡಿಂಗ್‌ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲರ್‌ನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕದಲಿಸುವಿಕೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆನೆ ತುಂಬಿದ ಪುಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತಣ್ಣಗಿರುವಾಗಲೇ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಬಾಗ್ಲಿಯೋನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಕಡುಬನ್ನು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿಢೀರ್ ಪುಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೇಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ಸ್, ಜಿಲೆಟಿನ್ ಸಿಹಿಭಕ್ಷ್ಯದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಜೆಲ್-O ಅನ್ವಯ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪುಡಿಂಗ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪುಡಿಂಗ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿವೆ.

ಈ ಪುಡಿಂಗ್ ಪರಿಭಾಷೆಯು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆದರ್‌‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ದಪ್ಪವಾಗಿಸಿದ ಪುಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆಭಕ್ಷ್ಯಗಳೆಂದು ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟದಿಂದ ದಪ್ಪವಾಗಿಸಿದ ಪುಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಂಚ್‌ಮಾಂಗೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪುಡಿಂಗ್ ವಿಧಗಳ ಪಟ್ಟಿಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಬೀಟನ್ ಅವರ ಮಿಸಸ್ ಬೀಟನ್`ಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್‌ಹೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌, ೧೮೬೧ರಿಂದ ವಿವರಣೆಗಳು.

ಬೇಯಿಸಿದ, ಹಬೆ ಹಾಯಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕುದಿಸಿದ ಪುಡಿಂಗ್‌ಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇವರಿಸಂಪಾದಿಸಿ

4
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.

ಡೆಸರ್ಟ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಕೀರು ಎಂದು ಹೆಸರಾದ ಅಕ್ಕಿ ಪುಡಿಂಗ್, ಭಾರತದ ಸಿಹಿಭಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕೆನೆಭರಿತ ಪುಡಿಂಗ್‌ಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪುಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ಸಿಹಿಭಕ್ಷ್ಯಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

' ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪುಡಿಂಗ್ ಪದವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅರಿವಿನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪುಡಿಂಗ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಹಿ ಭಕ್ಷ್ಯ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.

  • ಬೇಕ್‌ವೆಲ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಬೇಕ್‌ವೆಲ್ ಟಾರ್ಟ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೆಸರಾಗಿದೆ.
  • ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಪುಡಿಂಗ್ಸ್, ಬೇಯಿಸಿದ, ಬ್ರೆಡ್‌ಚೂರುಗಳ ದಪ್ಪನಾದ ಮಿಶ್ರಣ, ಜ್ಯಾಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು, ಮೇಲೆ ಮರ್ಯಾಂಗ್(ಮೊಟ್ಟೆ ಮಿಠಾಯಿ)ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ನಾಣ್ನುಡಿ, "ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪುಡಿಂಗ್ ಸೇವನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ"ಯು ಕನಿಷ್ಠ ೧೭ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.[೨]
  • ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೈನ್ ಬರೆದ ಪಡ್ಡನ್‌ಹೆಡ್ ವಿಲ್ಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೂರ್ಖನ ಮೆದುಳಿನ ಬೂದುದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ರೂಪಕಾಲಂಕಾರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಇವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ‌ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ಜೆಲ್-O

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು‌‌ಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. Olver, Lynne (2000). "The Food Timeline: pudding". Retrieved 2007-05-03.
  2. "Ask Yahoo". Archived from the original on 2013-04-01. Retrieved 2021-07-20.

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು‌‌ಸಂಪಾದಿಸಿ

  Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Pudding" . Encyclopædia Britannica (11th ed.). Cambridge University Press. Cite has empty unknown parameters: |separator= and |HIDE_PARAMETER= (help)

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪುಡಿಂಗ್&oldid=1056422" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ