ಪವಿತ್ರ ಪಾಪಿ
ಪವಿತ್ರ ಪಾಪಿ
ನಿರ್ದೇಶನವಿಜಯ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಎಂ.ಸಂಜೀವ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಜೈಜಗದೀಶ್ ಜ್ಯೋತಿ ವಿಜಯ್, ಶಕ್ತಿಪ್ರಸಾದ್
ಸಂಗೀತಉಪೇಂದ್ರಕುಮಾರ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಬಾಬುಲ್‍ನಾಥ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೫
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಶ್ರೀ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಫಿಲಂಸ್