ಪಲ್ಲವಿ [Satish channnnannavar ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ]]ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಮುಖ್ಯ ಸಾಲು. ಪಲ್ಲವಿ ಎಂಬುದು "ಪದ", "ಲಯ" ಮತ್ತು "ವಿನ್ಯಾಸ"ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಲ್ಲವಿ&oldid=887834" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ