ನೂರು

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ನೂರು ಸಂಖ್ಯೆ ೧೦೦ (100)

೧೦೦
100
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ನೂರು&oldid=640081" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ