ನೀ ತಂದ ಕಾಣಿಕೆ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ನೀ ತಂದ ಕಾಣಿಕೆ
ನೀ ತಂದ ಕಾಣಿಕೆ
ನಿರ್ದೇಶನದ್ವಾರಕೀಶ್
ನಿರ್ಮಾಪಕದ್ವಾರಕೀಶ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜಯಸುಧಾ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್, ಸಿ.ಆರ್.ಸಿಂಹ
ಸಂಗೀತವಿಜಯಾನಂದ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೫
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆದ್ವಾರಕೀಶ್ ಚಿತ್ರ