ನಿಯೋಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯು (ಅವಳ ಪತಿಯು ತಂದೆಯಾಗಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ) ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡು ತನಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಹೆರಲು ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಪುರುಷನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪೂಜ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಷರತ್ತುಗಳಿದ್ದವು.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ನಿಯೋಗ&oldid=1199467" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ