ನಾಗರ ಮಹಿಮೆ
ನಾಗರ ಮಹಿಮೆ
ನಿರ್ದೇಶನಕಲ್ಲೇಶ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಬಿ.ಆರ್.ಬಾಳಿಗ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಶ್ರೀಪ್ರಿಯ, ಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣ ಅರಸ್ , ದಿನೇಶ್, ಜಯಮಾಲಿನಿ, ಮುಸುರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ಸಂಗೀತಇಳಯರಾಜ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಮೂರ್ತಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೪
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗುರು ಫಿಲಂಸ್