ನಹಪಾನ ಪಹಲ್ವ ವಂಶದ ರಾಜ.ಭೂಮಕನ ಮಗ.ಉಜ್ಜೈನಿಯ ರಾಜ.ಈತ ಸುಮಾರು ೪೬ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಕ್ರಿ.ಶ.೮೨ರಲ್ಲಿ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿಯಿಂದ ಸೋಲಲ್ಪಟ್ಟವನು.

ನಹಪಾನ
ಪಶ್ಚಿಮ ಸತ್ರಪ
Silver coin of Nahapana British Museum.jpg
Silver coin of Nahapana, with ruler profile and pseudo-Greek legend "PANNIΩ ΞAHAPATAC NAHAΠANAC", transliteration of the Prakrit "Raño Kshaharatasa Nahapanasa" (or "King Kshaharata Nahapana"). British Museum.
ರಾಜ್ಯಭಾರc.119–124 CE
ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾರಿಭೂಮಕ
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿChastana
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ನಹಪಾನ&oldid=496303" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ