ನಮ್ಮ ಊರ ದೇವರು

ನಮ್ಮ ಊರ ದೇವರು
ನಮ್ಮ ಊರ ದೇವರು
ನಿರ್ದೇಶನಎನ್.ಟಿ.ಜಯರಾಂ
ನಿರ್ಮಾಪಕಜಿ.ಎನ್.ಪುಟ್ಟಣ್ಣ
ಸಂಗೀತಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಟಿ.ಎಲ್ಲಪ್ಪ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೫