ದೇವಾಲಯ (ಚಲನಚಿತ್ರ)

ದೇವಾಲಯ (ಚಲನಚಿತ್ರ)
ದೇವಾಲಯ
ನಿರ್ದೇಶನಸಭಾಪತಿ ದೇವರ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಕಸ್ತೂರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್
ಸಂಗೀತಆರ್.ರತ್ನ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಸಾಮ್ಯುಯೆಲ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೪
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಕಸ್ತೂರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್