ದುನಿಯಾ ಸೂರಿ

ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಸೂರಿ
SuriDirector.jpg
ಜನನ
ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಉದ್ಯೋಗನಿರ್ದೇಶಕ
ಸಕ್ರಿಯ ವರ್ಷಗಳು೨೦೦೬ - ಪ್ರಸಕ್ತ
ಮಕ್ಕಳುಪೃಥ್ವಿ