ದುನಿಯಾ ಸೂರಿ

ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಸೂರಿ
Born
ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
Occupationನಿರ್ದೇಶಕ
Years active೨೦೦೬ - ಪ್ರಸಕ್ತ
Childrenಪೃಥ್ವಿ