'ಡಿಡಿ ಬಿಹಾರ' ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಿರುತೆರೆ ವಾಹಿನಿಗಳ ಜಾಲ.'ಡಿಡಿ ಬಿಹಾರ'ಕಿರುತೆರೆ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರಸಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿದೆ

Doordarshan Bihar
ಪ್ರಕಾರBroadcast television network
ದೇಶIndia India
ಲಭ್ಯIndia and parts of Asia,China and Gulf Countries.
ಸ್ಥಾಪನೆby Govt. of India
ಮಾಲೀಕ(ರು)Prasar Bharati
ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ1994(as Doordarshan Kendra Bihar)
ಹಿಂದಿನ  ಹೆಸರು(ಗಳು)Doordarshan Kendra Bihar
ಅಧಿಕೃತ ಅಂರ್ತಜಾಲwww.ddkbihar.tv

ಇತಿಹಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಸಂಪಾದಿಸಿ