ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಅದನ್ನು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನಾತ್ಮಕವೂ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ; ಒಂದು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣರಂಗದಲ್ಲಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶಿಕ್ಷಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಟ್ಯುಟೊರಿಯಲ್ ಎಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕನು ಅಥವಾ ಕಲಿಸುವಾತನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟುಕಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಶಕನಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವ ಕೆಲವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಧಿಗಳು ( ಐದಾರು ಅಥವ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ೨೦-೩೦) ಇರಬಹುದು.

ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳ(ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ - ಆನ್) ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ / ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ / ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಹಂತವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರದೆಯ ಚಿತ್ರ( ಸ್ರೀನ್-ಶಾಟ್ )ಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋ ಕಡತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ.