ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ

{{{Name}}}*
UNESCO ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ

{{{Image}}}
{{{imagecaption}}}
ತಾಣದ ವರ್ಗ {{{Type}}}
ಆಯ್ಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು {{{Criteria}}}
ಆಕರ {{{ID}}}
ವಲಯ** {{{Region}}}
ಅಕ್ಷಾಂಶ ಹಾಗೂ ರೇಖಾಂಶ {{{Coordinates}}}
ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ
ಘೋಷಿತ ವರ್ಷ {{{Year}}}  (Unknown ಅಧಿವೇಶನ)
ವಿಸ್ತರಣೆ {{{Extension}}}
ಅವನತಿಯತ್ತ {{{Danger}}}
* ಹೆಸರು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವಂತೆ.
** UNESCO ರಚಿಸಿರುವ ವಲಯಗಳು.