ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Copyvio

{{Copyviocore |url= |month = ಮಾರ್ಚ್ |day = ೨೨ |year = ೨೦೨೩ |time = ೦೨:೩೧ |timestamp = 20230322023120}}