ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ವಿಭಾಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ/doc

ಇದು {{Expand section}} ಸಂದೇಶ ಸೂಚಕ.

ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೇಕಿರುವ ಲೇಖನದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು(ಲೇಖನದ ಶೀರ್ಶಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ). "ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:" ವಲಯದಂತಹ ಇತರ ಪುಟಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. (ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಕೇವಲ "ಲೇಖನ ಸಂದೇಶ ಸೂಚಕ" ರೀತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.)

ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾರಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು:

{{Expand section}}

ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷವನ್ನೂ ಪ್ಯಾರಮೀಟರ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.(ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕೆಳಾಗೆ ನೋಡಿ.) ಈ ರೀತಿ:

{{Expand section|date=ಜುಲೈ ೨೦೨೧}}

There are bots that edit the pages and add the date parameter if you forget to do it. The date parameter causes no visible change in the message box itself, it only makes the page categorise properly.

This template can also take an unnamed parameter with an explanation of what expansion the section needs. And you can of course feed the date parameter at the same time. Like this:

{{Expand section|examples and additional citations|date=ಜುಲೈ ೨೦೨೧}}

Categorisationಸಂಪಾದಿಸಿ

When this template is used in main (article) space it places the article in Category:Articles to be expanded or in a dated category like Category:Articles to be expanded from ಜುಲೈ ೨೦೨೧ if the date parameter "date=ಜುಲೈ ೨೦೨೧" is specified. It also places the article in Category:All articles to be expanded.

Usageಸಂಪಾದಿಸಿ

See alsoಸಂಪಾದಿಸಿ