ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ವರ್ಗ redirect

ಈ ವರ್ಗ [[:ವರ್ಗ:{{{1}}}]] ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ವರ್ಗದ ಪುಟ ಖಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪುಟಗಳನ್ನೂ [[:ವರ್ಗ:{{{1}}}]] ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ವರ್ಗ:ವರ್ಗ Redirects ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿನ ಉಪಯೋಗಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವರ್ಗ:ಲೇಖಕರು ಇಂದ ವರ್ಗ:ಸಾಹಿತಿಗಳುಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು, ವರ್ಗ:ಲೇಖಕರು ಪುಟಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ:

{{ವರ್ಗ redirect|ಸಾಹಿತಿಗಳು}}