ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಓಂದು ದಿನದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ೧೦೦೦೦ ರನ್