ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಗದಗ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಶಾಲೆಗಳು-ಕಾಲೇಜು

ಆಯುರ್ವೇದ ವಿದ್ಯಾಲಯ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕಾಲೇಜು

ಶಾಲೆ ಗದಗ