ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ-nav

ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆ {{ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ-nav}}