ಜ್ಯೋತಿಷ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಶ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಿಂದೂ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಶಾಸ್ತ್ರ, ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದೂ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ, ಹಿಂದೂ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವು ೧೯ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಆರಂಭದ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಶಾಸ್ತ್ರ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪದವಾಗಿದೆ, ೧೯೮೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಜ್ಯೋತಿಷ&oldid=815093" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ