ಜೈ ಹಿಂದ್ (ಚಲನಚಿತ್ರ)

ಜೈ ಹಿಂದ್ (ಚಲನಚಿತ್ರ)
ಜೈ ಹಿಂದ್
ನಿರ್ದೇಶನಎಸ್.ಎಸ್.ಡೇವಿಡ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗದೇವರಾಜ್, ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟಿಲ್ ನಿವೇದಿತಾ ಜೈನ್ ರಘುವರನ್, ಶೋಭರಾಜ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೯೮
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಸೌಮ್ಯ ಫಿಲಮ್ಸ್