Incomplete list.png ಈ ಪುಟ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ, ಜಾಮೀನು, ಜಾಮೀನು ಪತ್ರ/ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಖಾತರಿ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಲಗಾರನು ಸಾಲದ ಕಂತು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಆ ಸಾಲಗಾರನ ಋಣದ ಭಾರಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷನು ಮಾಡುವ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು "ಜಾಮೀನುದಾರ" ಅಥವಾ "ಹೊಣೆಗಾರ" ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಕರಾರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾರುದಾರನಿಗೆ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಕರಾರುಗಾರನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಮೀನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕರಾರುಗಾರನ ಬೇಪಾವತಿ ಅಥವಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಖಾತರಿದಾರನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾಮೀನಿನ ಕರಾರು ವಂಚನೆಗಳ ಕಾಯಿದೆಗೆ (ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ) ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬರಹದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿತವಾಗದೆ ಹಾಗೂ ಜಾಮೀನುದಾರ ಹಾಗೂ ಕರಾರುಗಾರನಿಂದ ಸಹಿಯಾಗದ ಹೊರತು ಜಾರಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕರಾರುಗಾರನ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನುದಾರನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದರೆ, "ರೀತಿಗೆ ಅಡ್ಡಬರುವ" ಕಾನೂನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾಮೀನುದಾರನಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕರಾರುಗಾರನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಕರಾರುಗಾರನ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಾಮೀನುದಾರನ ಕರಾರು ಸಂಬಂಧಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಾಮೀನುದಾರ ಮತ್ತು ಕರಾರುಗಾರನ ನಡುವೆ ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

[೧]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Surety
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಜಾಮೀನು&oldid=1152410" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ