ಜಾನ್ ಎಫ್.ಕೆನೆಡಿ

ಜಾನ್ ಎಫ್.ಕೆನೆಡಿ ಯವರು ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ೩೫ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.ಇವರು ಮೆಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್‌ನ ಐರಿಷ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕುಟುಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೇ ೨೯,೧೯೧೭ರಂದು ಜನಿಸಿದರು.ಕೆನೆಡಿಯವರು ೧೯೬೧ಜನವರಿ ೨೦ರಿಂದ ೧೯೬೩ನವೆಂಬರ್ ೨೩ ರವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.ಅಮೆರಿಕನ್ ಉದಾರವಾದದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ.ಇವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳೆಂದರೆ:ಪಿಗ್ಸ್ ಆಕ್ರಮಣ,ಕ್ಯೂಬಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಗರಣ,ಬರ್ಲಿನ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲ ದಿನಗಳು,ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ..ಮುಂತಾದುವು.

ಕೆನೆಡಿಯವರನ್ನು ಡಲ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು.