ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ
ಜಾನ್ ಎಫ್.ಕೆನೆಡಿ

ಜಾನ್ ಎಫ್.ಕೆನೆಡಿ ಯವರು ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ೩೫ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.ಇವರು ಮೆಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್‌ನ ಐರಿಷ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕುಟುಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೇ ೨೯,೧೯೧೭ರಂದು ಜನಿಸಿದರು.ಕೆನೆಡಿಯವರು ೧೯೬೧ಜನವರಿ ೨೦ರಿಂದ ೧೯೬೩ನವೆಂಬರ್ ೨೩ ರವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.ಅಮೆರಿಕನ್ ಉದಾರವಾದದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ.ಇವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳೆಂದರೆ:ಪಿಗ್ಸ್ ಆಕ್ರಮಣ,ಕ್ಯೂಬಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಗರಣ,ಬರ್ಲಿನ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲ ದಿನಗಳು,ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ..ಮುಂತಾದುವು.

ಕೆನೆಡಿಯವರನ್ನು ಡಲ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು.