ಜಾತ್ರೆ

ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜಾತ್ರೆ

Incomplete list.png This page or section is incomplete.

ದೇವರ ಜಾತ್ರೆಗಳು, ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಂಪರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಜಾತ್ರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಂಪಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಚಾತುರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾ "ಜನ ಮರುಳೋ ಜಾತ್ರೆ ಮರುಳೋ' ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಜಾತ್ರೆ&oldid=668437" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ