ಜಲಕೃಷಿಜಲಕೃಷಿ ಎಂದರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸದೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಪೌಷ್ಟಿಕ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಜಲಸಾಗಾಣಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಲವಣಗಳನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ವಿಧಾನ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.ಅಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನುನೇರವಾಗಿ ಪೋಷಕ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಅದ್ದುವ ಮುಲಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ನೆಲವಾಸಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇತಿಹಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ೧೬೨೭ ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ಎಂಬುವವರುSylva Sylvarum ಪುಸ್ತಕ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತು.ಈ ಪುಸ್ತಕ Sylva Sylvarum ಅವರ ಮರಣದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮುದ್ರಿತವಾಯಿತು. ನೀರಿನ ಕೃಷಿ ನಂತರ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನವಾಯಿತು. 1699 ರಲ್ಲಿ, ಜಾನ್ ವುಡ್ವರ್ಡ್ ತಿಳಿಹಸಿರು ತನ್ನ ನೀರಿನ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಡಿಮೆ-ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಯಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಯಗಳಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು 1842 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಒಂಬತ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು 1859-65 ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಜೂಲಿಯಸ್ ವೊನ್ ಸಚ್ಸ್ ಹಾಗು ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್, ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಮಣ್ಣುರಹಿತ ಕೃಷಿಯ ವಿಧಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಖನಿಜ ಪೌಷ್ಟಿಕ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸದೆ ಭೂಮಿಯ ಸಸ್ಯಗಳ. [1] ಬೆಳವಣಿಗೆ ದ್ರಾವಣ ಕೃಷಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತು ಹಾಗೂ ಅವನ್ನು ಈಗಲೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ದ್ರಾವಣ ಈಗ ಜಲಕೃಷಿಯಜಲಕೃಷಿ ಮಾದರಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೂಲಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಣ್ಣುರಹಿತ ಕೃಷಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೆರಿಕ್ ಮೂಲತಃಜಲಕೃಷಿಯನ್ನು ಖನಿಜಯುಕ್ತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಕೃಷಿಯು, ಮಣ್ಣುರಹಿತ ಕೃಷಿಯ ಉಪವಿಭಾಗ. ಮಣ್ಣುರಹಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಜಲಕೃಷಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಖನಿಜ ಪೌಷ್ಟಿಕ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲಾ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯದ ಸಸ್ಯಗಳು ಜಲಕೃಷಿಯ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ . ನಾಸಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಲಕೃಷಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೇ ವೀಲರ್ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಬ್ಬ ಸಸ್ಯ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜಲಕೃಷಿಯು ಆಕಾಶಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು bioregenerative ಜೀವಾಧಾರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಧಾರವಾಗಬಹುದೆಂದುಉಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 
ನಾಸಾಜಲಕೃಷಿ

ವಿಧಾನಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಲಕೃಷಿಯ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನಗಳೆಂದರೆ ದ್ರಾವಣ ಕೃಷಿ ಹಾಗು ಮಾಧ್ಯಮ ಕೃಷಿ. ದ್ರಾವಣ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಘನ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನುಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಕೇವಲ ಪೌಷ್ಟಿಕ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಗಳು ಸ್ಥಿರ ದ್ರಾವಣ ಕೃಷಿ, ನಿರಂತರ ಹರಿಯುವ ದ್ರಾವಣ ಕೃಷಿ ಹಾಗು ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್. ಮಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಘನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಉದಾ: ಮರಳು ಕೃಷಿ, ಜಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಥವಾ ರಾಕ್ವೂಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾದರಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಉಪ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ನೀರಾವರಿ [ಸೂಚಿಸಲು] ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ, ಜಲಕೃಷಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವಾಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಗ್ಲಾಸ್, ಲೋಹದ, ತರಕಾರಿ ಘನ, ಮತ್ತು ಮರದ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಧಾರಕಗಳು, ಪೌಷ್ಟಿಕ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಪಾಚಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬೆಳಕನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು.

ಪೌಷ್ಟಿಕ ದ್ರಾವಣಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜಲಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ಅಜೈವಿಕವಾಗಿ, ಅಯಾನುಗಳ ಏಳಬಹುದು ಅವು. ಕರಗಿದ ಧನ (ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸಿದ ಅಯಾನ್ಗಳು) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇವೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ 2+ (ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ), Mg2 +(ಮೆಗ್ನಿಶಿಯಂ), ಮತ್ತು K +(ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್); ಪೌಷ್ಟಿಕ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಯಾನುಗಳೆಂದರೆ NO- ಇವೆ3 (ನೈಟ್ರೇಟ್), SO2- 4 (ಸಲ್ಫೇಟ್) ಮತ್ತು ಎಚ್2PO-4 (ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್).

ಜಲಕೃಷಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು 'ಸೂತ್ರಗಳು' ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂತಿಮ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಹಾಗು ಮೆಗ್ನಿಶಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಹಲವು ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜಲಕೃಷಿಯ ದ್ರಾವಣಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ Fe (ಕಬ್ಬಿಣ), Mn (ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್), Cu (ತಾಮ್ರ), Zn (ಜಿಂಕ್), ಬಿ (ಬೊರಾನ್), Cl (ಕ್ಲೋರಿನ್), ಮತ್ತು ನಿ (ನಿಕ್ಕಲ್) ಇವೆ. ಕೊಂಡಿಯಂತಹ ಏಜೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕರಗುವ ಫೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೆಲಗೊಬ್ಬರವು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಪಡೆಯುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೇರಿಸಬಹುದು. [22] ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅರ್ನೋನ್ ಹಾಗು ಹೊಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ (ಮೇಲೆ ನೋಡಿ) ಬಳಸಿದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ದ್ರಾವಣಗಳ ಹಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು 'ಹೊಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು' ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯ ಜೀವನ-ಚಕ್ರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿವಿಧ ಮಿಶ್ರಣಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿ. [23] ಸಸ್ಯಗಳು ಪಿಎಚ್, ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಇತರರಿಗಿಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೌಷ್ಟಿಕಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಸಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಹಾರ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು, ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪೌಷ್ಟಿಕ ದ್ರಾವಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಮ್ಲತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷಾರದ ಎರಡೂ ಹೊರದೂಡುವ ಮೂಲಕ. [24] ಕೇರ್ ಲವಣ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ತುಂಬಾ ಖಾಲಿಯಾದ, ಅಥವಾ ಪಿಎಚ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮೌಲ್ಯ ದೂರವಿದೆ ಅಲೆದಾಡುವುದು ಆಗಲು ಆಗಲು ಅವಕಾಶ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖ:[೧][೨]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. Douglas, James S., Hydroponics, 5th ed. Bombay: Oxford UP, 1975. 1-3
  2. Dunn, H. H. (October 1929). "Plant "Pills" Grow Bumper Crops". Popular Science Monthly:
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಜಲಕೃಷಿ&oldid=950276" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ