ಚಿತೆಗೂ ಚಿಂತೆ
ಚಿತೆಗೂ ಚಿಂತೆ
ನಿರ್ದೇಶನಎಂ.ಎಸ್.ಸತ್ಯು
ನಿರ್ಮಾಪಕಜಿ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಾಮಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಜುಳ ಶಿವರಾಂ, ಸಿ.ಆರ್.ಸಿಂಹ
ಸಂಗೀತಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಅಶೋಕ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೮
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಸಾವನ್ ಮೂವೀಸ್