ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಬಿ.ಎಸ್.ರಂಗಾ

Add topic
There are no discussions on this page.

ಈ ಲೇಖನದ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ೦೫ ಮೇ ೨೦೦೬ರ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ 'ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಬಂಗಾರದ ನೆನಪು' ಅಂಕಣದಿಂದ ಆಧರಿಸಿದ್ದು. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಹಾಗು ಅಂಕಣಕಾರ ಎನ್.ಎಸ್. ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪುರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. - ಮನ ೨೩:೫೩, ೫ May ೨೦೦೬ (UTC)

Return to "ಬಿ.ಎಸ್.ರಂಗಾ" page.