ಚರ್ಚೆಪುಟ:ತಂಬುಳಿ

There are no discussions on this page.

ದೀರ್ಘ ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಬಹಳ ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಇದು Smjalageri (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೫೨, ೨೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ (UTC)

Return to "ತಂಬುಳಿ" page.