ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಗುಣಿತದಲ್ಲಿ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಿಹ್ನೆ:km2 ) ಎಂಬುದು ಚದರ ಮೀಟರ್‌ನ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶದ ಎಸ್‌ಐ ಘಟಕ. ೧ ಕಿ.ಮೀ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ:[೧]

 • ೧,೦೦೦,೦೦ ಚದರ ಮೀಟರ್ (ಮೀ)
 • ೧೦೦ ಹೆಕ್ಟೇರ್ (ಹೆ)
ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (ಕೆಂಪು ಚೌಕ) ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಚದರ ಮೈಲಿ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳದಿ ಚೌಕ)

ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ:

 • ೦.೩೮೬೧ ಚದರ ಮೈಲುಗಳು
 • ೨೪೭.೧ ಎಕರೆ

ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ:

 • ೧ ಮೀ೨ = ೦.೦೦೦೦೦ಮೀ ಕಿ.ಮೀ
 • ೧ ಹೆಕ್ಟೇರ್ = ೦.೦೧ (೧೦-೨) ಕಿ.ಮೀ
 • ೧ ಚದರ ಮೈಲಿ = ೨.೫೮೯೯ ಕಿ.ಮೀ
 • ೧ ಎಕರೆ = ಸುಮಾರು ೦.೦೦೪೦೪೭ ಕಿ.ಮೀ

"ಕಿ.ಮೀ" ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದರೆ (ಕಿ.ಮೀ). ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ಕಿಲೋಮೀಟರಿನ ದ್ವಿಗುಣ, ಕಿಲೋ-ಚದರ ಮೀಟರಿನ ದ್ವಿಗುಣ ಕಿ(ಮೀ) ಅಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ೩ ಕಿ.ಮೀ ಎಂಬುದು ೩×(೧,೦೦೦ ಮೀ) = ೩,೦೦೦,೦೦೦ ಮೀ ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ೩,೦೦೦ ಮೀ ಅಲ್ಲ.

೧ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಸ್ಥಳಾಕೃತಿಯ ನಕ್ಷೆ ಗ್ರಿಡ್‌ಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 
೧೯೫೨ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆರ್ಡನೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ನಕ್ಷೆಯ ಭಾಗ. ಗ್ರಿಡ್ ಲೈನ್‌ಗಳು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚೌಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದ್ವೀಪದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಂದು ನಕ್ಷೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಟೋಪೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಗ್ರಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಿಡ್ ಲೈನ್‌ಗಳು ೧,೦೦೦ ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

 • ೧:೧೦೦,೦೦೦ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ೧ ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಚೌಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಚೌಕವು ಒಂದು ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ೧ ಕಿ.ಮೀ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
 • ೧:೫೦,೦೦೦ ನಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ, ಗ್ರಿಡ್ ರೇಖೆಗಳು ೨ ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೌಕವು ೨ ಸೆಂ.ಮೀ ನಿಂದ ೨ ಸೆಂ.ಮೀ (೪ ಸೆಂ.ಮೀ) ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ೧ ಕಿ.ಮೀ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
 • ೧:೨೫,೦೦೦ ನಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ, ಗ್ರಿಡ್ ರೇಖೆಗಳು ೪ ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೌಕವು ೪ ಸೆಂ.ಮೀ ನಿಂದ ೪ ಸೆಂ.ಮೀ (೧೬ ಸೆಂ.ಮೀ) ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ೧ ಕಿ.ಮೀ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಿಡ್ ರೇಖೆಗಳು ಒಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿವೆ.

ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಅನೇಕ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ನಗರಗಳ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಪ್ರದೇಶವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಗೋಡೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅವು ಅನುಸರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಗೋಡೆಯನ್ನು ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಂಕ್‌ಫರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಗೋಡೆಯನ್ನು ಉದ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಗೋಡೆಯ ನಗರಗಳ ಅಂದಾಜು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋಡೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಒಂದು ಆಯತ ಅಥವಾ ಅಂಡಾಕಾರ (ದೀರ್ಘವೃತ್ತ)ಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

 
ಡೆಲ್ಫ್ಟ್ ನ ನಕ್ಷೆ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ (ದಿನಾಂಕ ೧೬೫೯). ಗೋಡೆಗಳು ಸುಮಾರು ೧ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿವೆ

ಡೆಲ್ಫ್ಟ್‌ನ ಗೋಡೆಯುಳ್ಳ ನಗರವು ಸರಿಸುಮಾರು ಆಯತಾಕಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆಯತದ ಅಂದಾಜು ಉದ್ದವು ಸುಮಾರು ೧.೩೦ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (೦.೮೧ ಮೈಲಿ) ಆಗಿತ್ತು. ಆಯತದ ಅಂದಾಜು ಅಗಲ ಸುಮಾರು ೦.೭೫ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (೦.೪೭ ಮೈಲಿ) ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಅಳತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆಯತವು ೧.೩೦×೦.೭೫ = ೦.೯ ಕಿ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

 • ಲುಕ್ಕಾ (ಇಟಲಿ) ೪೩°೫೦′೩೮″N ೧೦°೩೦′೨″E

ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ನಗರವು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಆಯತಾಕಾರದ ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂತರವು ೧.೩೬ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (೦.೮೫ ಮೈಲಿ) ಆಗಿದೆ. ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂತರವು ೦.೮೦ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (೦.೫೦ ಮೈಲಿ) ಆಗಿದೆ. ಈ ಆಯಾಮಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯತವು ೧.೩೬×೦.೮೦ = ೧.೦೮೮ ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಫ್ಲಾಂಡರ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ನಗರವಾದ ಬ್ರೂಗ್ಸ್, ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಅರೆ-ಪ್ರಮುಖ ಅಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಅಂಡಾಕಾರದ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘವೃತ್ತದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂತರ (ಅರೆ-ಪ್ರಮುಖ ಅಕ್ಷ) ೨.೫೩ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (೧.೫೭ ಮೈಲಿ). ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ (ಸೆಮಿ-ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್) ಗರಿಷ್ಠ ಅಂತರವು ೧.೮೧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (೧.೧೨ ಮೈಲಿ) ಆಗಿದೆ. ಈ ಆಯಾಮಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೀರ್ಘವೃತ್ತವು ೨.೫೩ × ೧.೮೧ × (π/೪) = ೩.೫೯೭ ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಚೆಸ್ಟರ್ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಗರದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾರ್ತ್‌ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ವಾಟರ್‌ಗೇಟ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 855 ಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ದೂರವಿದೆ. ಈಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ವೆಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು ೫೮೯ ಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ದೂರವಿದೆ. ಈ ಆಯಾಮಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯತವು (೮೫೫/೧೦೦೦) × (೫೮೯/೧೦೦೦) = ೦.೫೦೪ ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಯಾನವನಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 • ರಿವರ್‌ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್, ಯುಕೆ.[೩]
 • ಬ್ರಿಯರ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್, ಯುಕೆ.[೪]
 • ರಿಯೊ ಡಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಯುಎಸ್[೫]
 • ಜೋನ್ಸ್ ಕೌಂಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಅಯೋವಾ, ಯುಎಸ್[೬]
 • ಕೀಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್, ಡಲ್ಲಾಸ್, ಟೆಕ್ಸಾಸ್, ಯುಎಸ್
 • ಹೋಲ್-ಇನ್-ದ-ವಾಲ್ ಪಾರ್ಕ್ & ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗ್ರೌಂಡ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಬೇ ಆಫ್ ಫಂಡಿ, ನ್ಯೂ ಬ್ರನ್ಸ್‌ವಿಕ್, ಕೆನಡಾ[೭]
 • ಡೌನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಕೆನಡಾ
 • ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಪೊಜ್ನಾನ್, ಪೋಲೆಂಡ್[೮]
 • ಸಿಡ್ನಿ ಒಲಂಪಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್, ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ೬.೬೩ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳಾದ ಕ್ರಾಫ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮೊಗ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ೧೨೦ ಮೀಟರ್‌ಗಳ ಫೇರ್‌ವೇ ಅಗಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ರಂಧ್ರದ ಆಚೆಗೆ ೪೦ ಮೀಟರ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ೬,೦೦೦ ಮೀಟರ್ (೬,೬೦೦ ಎಕರೆ) ೧೮-ಹೋಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಊಹಿಸಿದರೆ, ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ೮೦ ಹೆಕ್ಟೇರ್ (೦.೮ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.[೯]

 • ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್, ಯುಕೆ[೧೦][೧೧]
 • ನಾರ್ಥಾಪ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್, ವೇಲ್ಸ್, ಯುಕೆ
 • ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ಲಬ್, ಲೆಬನಾನ್, ಇಂಡಿಯಾನಾ, ಯುಎಸ್
 • ಕಿಂಗ್ಡಾವೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಕಿಂಗ್ಡಾವೊ, ಶಾಂಡಾಂಗ್, ಚೀನಾ
 • ಅರೇಬಿಯನ್ ರಾಂಚಸ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್, ದುಬೈ
 • ಶರ್ಮ್ ಎಲ್ ಶೇಖ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು: ಶರ್ಮ್ ಎಲ್ ಶೇಖ್, ದಕ್ಷಿಣ ಸಿನೈ, ಈಜಿಪ್ಟ್
 • ಬೆಲ್ಮಾಂಟ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್, ಲೇಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ವಾರಿ, ಎನ್‌ಎಸ್‌ಡಬ್ಲೂ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

ಒಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 • ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಹಳೆಯ ನಗರವು ಸುಮಾರು ೧ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.[೧೨]
 • ಮಿಲ್ಟನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ಶೈರ್, ಯುಕೆ.
 • ಮೈಲೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಮೈಲೆಕ್, ಪೋಲೆಂಡ್
 • ಗಿಲ್ಡ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ಡ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಸೌತ್ ಗಿಲ್ಡ್‌ಫೋರ್ಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ[೧೩]
 • ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (SVNIT), ಸೂರತ್, ಭಾರತ
 • ಐಲ್ ಆಕ್ಸ್ ಸೆರ್ಫ್ಸ್ ದ್ವೀಪ, ಮಾರಿಷಸ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ.
 • ಪೆಂಗ್ ಚೌ ದ್ವೀಪ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್

ಸಹ ನೋಡಿ

ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಬದಲಾಯಿಸಿ
 1. http://www.unitconversion.org/unit_converter/area-s.html
 2. https://chesterwalls.info/chestermap.html
 3. https://web.archive.org/web/20120419013431/http://www.medway.gov.uk/environmentandplanning/countrysidesites/riversidecountrypark.aspx
 4. https://web.archive.org/web/20121108034331/http://www.ashfield-dc.gov.uk/ccm/navigation/leisure-and-culture/tourism-and-heritage/country-parks-and-trails/brierley-forest-park-visitor-centre-/;jsessionid=F08C5878102681F9392CAAFF7EAB8DF7
 5. http://www.parks.ca.gov/?page_id=22277
 6. http://jonescountytourism.com/
 7. https://web.archive.org/web/20120605053208/http://friendsofoakcliffparks.org/kiesthistory.htm
 8. https://www.paih.gov.pl/investment_support/industrial_and_technology_parks/mielec
 9. "ಆರ್ಕೈವ್ ನಕಲು". Archived from the original on 2017-05-12. Retrieved 2023-09-28.
 10. https://bcparks.ca/downing-park/
 11. "ಆರ್ಕೈವ್ ನಕಲು". Archived from the original on 2018-11-12. Retrieved 2023-09-28.
 12. https://www.sciencevale.com/milton-park/
 13. https://web.archive.org/web/20131012085638/http://www.amity.edu/Mauritius/MauritiusAttraction.asp