ಹಿಮಾಲಯ ( ಉತ್ತರಾಂಚಲ ರಾಜ್ಯ )ದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಳಕಂಡ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಚತುರ್ಧಾಮಗಳು ಅಥವಾ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿವೆ. ಈ ನಾಲ್ಕೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹಿಂದೂಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಅತಿ ಪಾವನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಚತುರ್ಧಾಮ&oldid=46887" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ