ಗೋಡೆಎಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಯಾ ರಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋಡೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಆಧರಿಸುತ್ತದೆ,ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಗೋಡೆ
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗೋಡೆ&oldid=318798" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ