ಕೌರವ(ಚಲನಚಿತ್ರ)
ಕೌರವ
ನಿರ್ದೇಶನಎಸ್.ಮಹೇಂದರ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟಿಲ್ ಪ್ರೇಮ ಲೋಕನಾಥ್, ಪ್ರಮೋದಿನಿ, ಉಮೇಶ್
ಸಂಗೀತಹಂಸಲೇಖ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೯೮
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಸೌಮ್ಯ ಫಿಲಮ್ಸ್