ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ (ಚಲನಚಿತ್ರ)

(ಕೆಂಪುಗುಲಾಬಿ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)
ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ (ಚಲನಚಿತ್ರ)
ಕೆಂಪುಗುಲಾಬಿ
ನಿರ್ದೇಶನವಿಜಯ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಬಿ.ಸುಪ್ರಜಾ
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಮೇಶ್ ಪಾರಿಜಾತ ಅಂಬರೀಶ್, ಶಂಕರ್ ಪಾಟಿಲ್
ಸಂಗೀತಹಂಸಲೇಖ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕಬೀರ್ ಲಾಲ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೯೦
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆವಿಜಯ್ ಚಿತ್ರಾಲಯ
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನಕೆ.ಜೆ.ಯೇಸುದಾಸ್, ಸ್ವರ್ಣಲತಾ